Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Strona główna » Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

wielkość tekstu:A | A | A

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiecień 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Informujemy że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest: Przedszkole Integracyjne nr 3 w Zawierciu z siedzibą w Zawierciu, przy ul. Wyszyńskiego 5a
2. Dane osobowe osoby( dziecka czy rodzica) przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań placówki. 
3. Dane są udostępnione jedynie podmiotom ściśle współpracującym z placówką
 ( służby prawne, informatyczne i inspektor danych osobowych) oraz organom państwowym na mocy odrębnych ustaw (sąd, prokuratura, policja). 
4. Dane nie są profilowane ani przekazywane za granice.
5. Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.  
6. Pełne informacje na temat Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu praw udzielane są w siedzibie placówki, można o pytać osobiście, listownie lub pod adresem mailowym placówki: p3zawiercie@zawiercie.eu oraz Inspektora Ochrony Danych : iod@gimpmyszkow.pl     
7. Przysługuje Pani/ Panu prawo skargi do organu nadzorczego, tj: Prezesa Ochrony Danych Osobowych.

Strona główna Drukuj dokument