KOMPETENCJE KLUCZOWE

Strona główna » O PRZEDSZKOLU » KOMPETENCJE KLUCZOWE

wielkość tekstu:A | A | A

Zgodnie z zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie,  Polska jako kraj członkowski Unii Europejskiej włącza się w rozwijanie oferty kompetencji kluczowych. Strategia uczenia się przez całe życie zakłada, że edukacja powinna oferować wszystkim ludziom środki w celu rozwijania kompetencji kluczowych na poziomie dającym im odpowiednie przygotowanie do dorosłego życia oraz stanowiącym podstawę dla dalszej nauki i życia zawodowego.

Kompetencje są definiowane w niniejszym dokumencie jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują  do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia.

Ustalono osiem kompetencji kluczowych:

  1. Porozumiewanie się w języku ojczystym;
  2. Porozumiewanie się w językach obcych;
  3. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne;
  4. Kompetencje informatyczne;
  5. Umiejętność uczenia się;
  6. Kompetencje społeczne i obywatelskie;
  7. Inicjatywność i przedsiębiorczość;
  8. Świadomość i ekspresja kulturalna.

Kompetencje kluczowe uważane są za jednakowo ważne, ponieważ każda z nich może przyczynić się do udanego życia w społeczeństwie wiedzy. Zakres wielu spośród tych kompetencji częściowo się pokrywają i są powiązane, aspekty niezbędne w jednej dziedzinie wspierają kompetencje w innej. Dobre opanowanie podstawowych umiejętności językowych, czytania, pisania, liczenia i umiejętności w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych  jest niezbędną podstawą uczenia się; umiejętność uczenia się sprzyja wszelkim innym działaniom kształceniowym. Niektóre zagadnienia mają zastosowanie we wszystkich elementach ram odniesienia: krytyczne myślenie, kreatywność, inicjatywność, rozwiązywanie problemów, ocena ryzyka, podejmowanie decyzji i konstruktywne kierowanie emocjami są istotne we wszystkich ośmiu kompetencjach kluczowych. 

Strona główna Drukuj dokument