MAŁY MIŚ I PRAWA DZIECKA

Strona główna » WYDARZENIA » MAŁY MIŚ I PRAWA DZIECKA

wielkość tekstu:A | A | A

20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa - prawa dziecka. Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku.
W 30 rocznicę przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencji o prawach dziecka Mały Miś  przypomniał o podstawowych prawach  najmłodszych. W dniach 19 -21.11.2019. w grupie V przeprowadzone zostały  zajęcia dotyczące praw dziecka. Na zakończenie zajęć dzieci wykonały prace plastyczne, które wezmą udział w konkursie plastyczno - literackim „Ten dywan ma moc”.

 

PRAWA DZIECKA ZAPISANE W KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA PRZYJĘTEJ PRZEZ ONZ W 1989 ROKU

Prawa i wolności osobiste:

 • Prawo do życia i rozwoju,
 • Prawo do tożsamości i identyczności (prawo do nazwiska, imienia, obywatelstwa, wiedzy o własnym pochodzeniu),
 • Prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania,
 • Prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dotyczących dziecka, w postępowaniu administracyjnym i sądowym,
 • Prawo do wychowywania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi,
 • Prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych i wszelkiego okrucieństwa,
 • Prawo nierekrutowania do wojska poniżej 15 roku życia.

Prawa socjalne:

 • Prawo do odpowiedniego standardu życia,
 • Prawo do ochrony życia,
 • Prawo do zabezpieczenia socjalnego,
 • Prawo do wypoczynku i czasu wolnego.

Prawa kulturalne:

 • Prawo do nauki,
 • Prawo do korzystania z dóbr kultury,
 • Prawo do informacji,
 • Prawo do znajomości swoich praw.

Prawa polityczne:

 • Prawo do stowarzyszania się i zgromadzeń w celach pokojowych.

 

 

 

Strona główna Drukuj dokument