HISTORIA PRZEDSZKOLA

Strona główna » O PRZEDSZKOLU » HISTORIA PRZEDSZKOLA

wielkość tekstu:A | A | A

Przedszkole (01.09.1946r.)

Przedszkole Integracyjne nr 3
jest zlokalizowane
w centrum Zawiercia.

Jesteśmy placówką szczególną
ze względu na nasz integracyjny charakter.
W naszym przedszkolu dzieci i dorośli uczą się tolerancji, wyrozumiałości, solidarności
i poszanowania godności każdego człowieka, szacunku dla innych. Każde dziecko dostaje tu szansę rozwoju na miarę swoich możliwości. Razem uczymy się, bawimy i pokonujemy trudności.

  

 

HISTORIA PRZEDSZKOLA

 


Historia powstania Przedszkola numer 3 sięga czasów powojennych.
15.11.1946 roku z inicjatywy ob. Dyrektora Żaka i Kamieńskiego oraz Rady Zakładowej Państwowej Fabryki Wyrobów Szklanych w Zawierciu powstało Przedszkole nr 3. Mieściło się przy ulicy Armii Czerwonej 8. Lokal przedszkola składał się z dwóch pokoi i kuchni. Było to przedszkole jedno - oddziałowe liczące 43 dzieci. Administracyjnie związane ze Szkołą Powszechną nr 4 w Zawierciu.

  W 1946 roku inspektor do spraw obywatelskich Maria Wróbel powołała na kierownika placówki Kazimierę Krawczyńską.
   Z dniem 1.09.1948 r. kierowniczką przedszkola została pani Regina Plesińska.

  Od 15.02.1953 r. do roku 1970 kierownictwo przedszkola objęła pani Jadwiga Knapik.

   Zaraz z początkiem roku szkolnego 1965/66 Huta Szkła przystąpiła do rozbudowy przedszkola, która trwała do 1970 roku. Rodzice zobowiązali się do zrobienia wykopu na kotłownię i piwnicę. Z wykopanej ziemi powstała górka do zabaw zimowych na wolnym powietrzu.

  W roku szkolnym 1970/71 zaszły duże zmiany. Placówkę objęła nowa kierowniczka Cecylia Dudek, a do użytku oddano dobudówkę, gdzie założono centralne ogrzewanie.

   Od 1.09.1973 r. funkcję dyrektora pełniła mgr Zofia Kabała, która w roku szkolnym 1978/79 zainicjowała przeniesienie przedszkola do nowego budynku. 

   Dnia 24.04.1978 roku otwarto nowy budynek Przedszkola nr 3 przy ulicy Wyszyńskiego 5 na 120 dzieci.

     Z uwagi na duże zapotrzebowanie na miejsca w roku 1981 otwarto piąty oddział kosztem sali rekreacyjnej.

   Najstarszym pracownikiem Przedszkola nr 3 w latach 80-siątych była pani Wiesława Skwarek, która w przedszkolu przepracowała 35 lat na stanowisku intendenta.

    W 1987 roku stanowisko intendenta objęła pani Dorota Małyszko, która pracuje w przedszkolu do dnia dzisiejszego.

     W przeciągu lat personel pedagogiczny i techniczny ulegał zmianom.
   We wrześniu 1994 roku nowym dyrektorem została mgr Beata Sabuda. Pani Dyrektor Beata Sabuda jest organizatorem i koordynatorem tej placówki. Efektywność jej oddziaływań stale podnosi jakość pracy przedszkola. Jest dyrektorem operatywnym, podejmuje zadania na rzecz przedszkola i lokalnego środowiska, pozyskuje sponsorów i sympatyków, aktywnie współpracuje ze strukturami samorządowymi. Dzięki temu przedszkole otwarte jest na wszelkie sugestie i propozycje.

    Od lat przedszkole stwarza warunki, które stymulują wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka.

    Z inicjatywy Prezydenta Miasta Zawiercie Mirosława Mazura, Posłanki Anny Nemś oraz Pani  Dyrektor Beaty Sabudy rozpoczęto budowę nowego budynku przedszkola, na którą to inwestycję zostały przyznane środki unijne.

    Dzięki temu w roku szkolnym 2010/2011 przedszkole przeniosło się kolejny raz do nowego budynku, który wybudowano obok starego przedszkola, a to z kolei zostało całkowicie zburzone. 

  Specyfika placówki systematycznie ulegała zmianie.

   Obecnie jest to Przedszkole Integracyjne, które liczy siedem oddziałów, a pierwsza grupa integracyjna powstała w kwietniu 2011 roku.

    Placówka posiada duży i piękny ogród przedszkolny wyposażony w atrakcyjne urządzenia terenowe, scenę oraz całe bogactwo drzew, krzewów i kwiatów.

   Przedszkole w październiku 2013 roku dołączyło do grona placówek posiadających Salę Doświadczania Świata, tym samym podnosząc poziom oddziaływań na dzieci wymagające szczególnej opieki. Obecnie przedszkole posiada także Salę Integracji Sensorycznej, gdzie znajdują się specjalistyczne sprzęty do rehabilitacji ruchowej.

Przedszkole (01.09.1946r.)
Strona główna Drukuj dokument