NASZA OFERTA

Strona główna » O PRZEDSZKOLU » NASZA OFERTA

wielkość tekstu:A | A | A

sensolastyka


 Nasze przedszkole otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach
od 6.00 do 16.30. Podstawa programowa realizowana jest w godzinach
9.00 - 14.00. 

 

W przedszkolu realizowane są programy:

Program wychowania przedszkolnego wydawnictwa MAC autorstwa Wiesławy Żaby-Żabińskiej, Wioletty Majewskiej, Renaty Paździo,

 Programy  autorskie dopuszczone do realizacji decyzją dyrektora :

„Jesteśmy Razem” - program wspomagający integrację dzieci niepełnosprawnych i zdrowych w przedszkolu autorstwa I. Krawiec i A. Kowalskiej

,, Rodzic  - partner i sojusznik ” - autorstwa A. Michalik, P. Pichety, B. Merty
i B. Sabudy

Program nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku 3-6 lat "I love Boo" - multisensoryczna nauka języka obcego.

 ,,Program zajęć logorytmicznych dla dzieci w wieku przedszkolnym”- autorstwa I. Chowałko,

„Kuferek logopedyczny”- autorstwa I. Krawiec, A. Michalik, K. Cocek,
E. Świerczyny, P. Jastrzębskiej

„Tak dla Jezusa” autorstwa ks. dr Karola Zegana, Elżbiety Kondrak, Bogusława Noska

Wychodząc naprzeciw potrzebom rozwojowym dziecka, w  każdej grupie prowadzony jest program profilaktyki logopedycznej, zajęcia z psychologiem rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne, a także zajęcia rozwijające uzdolnienia. Przedszkole posiada bogato wyposażone gabinety: terapeutyczny, rewalidacyjny, logopedyczny oraz Salę Doświadczania Świata i Salę Integracji Sensorycznej.

  W przedszkolu działają zespoły nauczycieli i specjalistów ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej.  W ramach zespołów pracują :

-terapeuci pedagogiczni,

- terapeuci TUS,

- terapeuta odruchów dynamicznych i posturalnych I i II stopnia

- terapeuta zajęć behawioralnych i poznawczych

- terapeuta zajęć polisensorycznych

- logopedzi i neurologopedzi,

-oligofrenopedagodzy,

-specjaliści w zakresie autyzmu,

- terapeuta SI ,

-specjaliści terapii neurotaktylnej,

- specjaliści terapii ręki I i II stopnia,


 

Do zadań Zespołów należy w szczególności:

Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci, w tym predyspozycji i uzdolnień.

Określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do dokonanego rozpoznania.

Dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej dzieciom,
w tym efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i innych zajęć, stosownie do potrzeb.

Przedstawienie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z dzieckiem.

Opracowywanie i wdrażanie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych.

Opracowywanie i wdrażanie planów działań wspierających dzieci, mających opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

Podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych, w tym rozwiązywanie problemów wychowawczych.

Organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla wychowanków, ich rodziców i nauczycieli.

Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec wychowanków, rodziców i nauczycieli.

Wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci.

Współpracowanie z instytucjami wspierającymi planowanie
i realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 

 

tablica multimedialnaćwiczenia INPPsensolastyka

KĄCIK LOGOPEDYCZNY

WITAMY W KĄCIKU LOGOPEDYCZNYM!      Znajdują się tu materiały do ćwiczeń logopedycznych. Rodzice ćwiczący z dziećmi w domu mogą skorzystac z gotowych ...
dalej

Galeria

zdjęć w galerii: 275
przejdź do galerii
Strona główna Drukuj dokument