OFERTA

Strona główna » O PRZEDSZKOLU » OFERTA

wielkość tekstu:A | A | A

 Nasze przedszkole otwarte jest od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 6.00 do 16.30. Podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 9.00 - 14.00. 

 

W przedszkolu realizowane są programy:

"Kocham przedszkole" program wychowania przedszkolnego autorstwa Mirosławy Anny Pleskot, Agnieszki Staszewskiej - Mieszek

 

 Programy  autorskie dopuszczone do realizacji  decyzją dyrektora :

„Mali artyści” – program edukacji plastycznej przedszkolaków autorstwa Bożeny Straszak

 „Nauka czytania i przygotowanie do pisania w przedszkolu w oparciu o metodę glottodydaktyki ” - program z zakresu wychowania umysłowego  autorstwa  Beaty Sabuda

„Rozwijanie dyspozycji twórczych poprzez piosenkę i zabawę przy muzyce” autorstwa Małgorzaty Gnyp i Sylwii Macherzyńskiej

 „Pomóż mi – program pracy z dzieckiem agresywnym” autorstwa Sylwii Macherzyńskiej i Beaty Sabuda

„Chcę być zdrowy „ – program z zakresu edukacji zdrowotnej autorstwa Beaty Sabuda

„Zdrowa przyroda – zdrowy człowiek program z zakresu edukacji ekologicznej autorstwa Barbary Ładoń, Jolanty Błaszczyk i Barbary Merta

„Mówię poprawnie, czyli jak rozwijać mowę dziecka „- program
z zakresu mowy i myślenia autorstwa Barbary Ładoń

„Progam do zajęć z rytmiki„  opracowany przez Izabelę Jureńczyk

„Zawiercie i okolice w oczach dziecka „ - projekt edukacji regionalnej autorstwa Teresy Sowa

„Poznaję samego siebie „ - program wychowawczy autorstwa Teresy Sowa

„Sprawne artykulatory, wyraźne słowa – taka przedszkolaka mowa „ - program terapii logopedycznej autorstwa Anety Cholewka

„Profilaktyka i korekcja wad postawy dzieci w wieku przedszkolnym„ - program zajęć z gimnastyki korekcyjnej autorstwa Anny Szlachta

 „Bezpieczny przedszkolak na drodze „ - program z zakresu edukacji zdrowotnej autorstwa Ewy Pająk

„Jesteśmy Razem„ - program wspomagający integrację dzieci niepełnosprawnych i zdrowych w przedszkolu autorstwa Iwony Krawiec i Anny Kowalskiej

„Uczymy się języka angielskiego w przedszkolu„ - program z zakresu wychowania umysłowego autorstwa Pauliny Picheta, Justyny Kowalik i Moniki Kądziela

,, Rodzic  - partner i sojusznik ” - autorstwa Agnieszki Michalik, Pauliny Pichety, Barbary Merta i Beaty Sabuda

„Słyszę, widzę, czuję, dotykam” Wspieranie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem zabaw sensorycznych - innowacja pedagogiczna autorstwa Pauliny Pichetay, Sylwii Macherzyńskiej i Anny Kalecińskiej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rozwojowym dziecka w naszej placówce prowadzony jest program profilaktyki i terapii pedagogicznej. Przedszkole posiada bogato wyposażone gabinety: terapeutyczny, rewalidacyjny, logopedyczny oraz Salę Doświadczania Świata i Salę Integracji Sensorycznej.

 

  W przedszkolu działają zespoły nauczycieli i specjalistów ds. pomocy psychologiczno –pedagogicznej.  Do zadań Zespołów należy w szczególności:

 

 Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci, w tym predyspozycji i uzdolnień.

Określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do dokonanego rozpoznania.

Dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej dzieciom, w tym efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i innych zajęć, stosownie do potrzeb.

Przedstawienie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z dzieckiem.

Opracowywanie i wdrażanie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych.

Opracowywanie i wdrażanie planów działań wspierających dzieci, mających opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

Podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych, w tym rozwiązywanie problemów wychowawczych.

Organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla wychowanków, ich rodziców
i nauczycieli.

Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec wychowanków, rodziców i nauczycieli.

Wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci.

Współpracowanie z instytucjami wspierającymi planowanie
i realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

 

KĄCIK LOGOPEDYCZNY

WITAMY W KĄCIKU LOGOPEDYCZNYM !    Znajdują się tu materiały do ćwiczeń logopedycznych. Rodzice ćwiczący z dziećmi w domu mogą skorzystac z gotowych materiałów do zabaw ...
dalej

Galeria

zdjęć w galerii: 273
przejdź do galerii
Strona główna Drukuj dokument