OFERTA

Strona główna » O PRZEDSZKOLU » OFERTA

wielkość tekstu:A | A | A

 Nasze przedszkole otwarte jest od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 6.00 do 16.30. Podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 9.00 - 14.00. 

 

W przedszkolu realizowane są programy:

Program Wychowania Przedszkolnego „Plac zabaw” wydawnictwa WSiP autorstwa Ewy Janus

 

 Programy  autorskie dopuszczone do realizacji  decyzją dyrektora :

„Jesteśmy Razem„ - program wspomagający integrację dzieci niepełnosprawnych i zdrowych w przedszkolu autorstwa Iwony Krawiec i Anny Kowalskiej

„Uczymy się języka angielskiego w przedszkolu„ - program z zakresu wychowania umysłowego autorstwa Pauliny Picheta, Justyny Kowalik i Moniki Kądziela

,, Rodzic  - partner i sojusznik ” - autorstwa Agnieszki Michalik, Pauliny Pichety, Barbary Merta i Beaty Sabuda

„Słyszę, widzę, czuję, dotykam” Wspieranie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem zabaw sensorycznych - innowacja pedagogiczna autorstwa Pauliny Pichetay, Sylwii Macherzyńskiej i Anny Kalecińskiej.

 „Dziecko –Muzyka – Rytm”- autorstwa M. Terlikowskiej

 ,,Kim chciałbym zostać, gdy dorosnę?”- autorstwa A. Michalik, P. Pichety, J.Kowalik, S. Macherzyńskiej

„W radości dzieci Bożych” autorstwa E. Osewskiej, Ks. J. Stala

Wychodząc naprzeciw potrzebom rozwojowym dziecka w naszej placówce prowadzony jest program profilaktyki i terapii pedagogicznej. Przedszkole posiada bogato wyposażone gabinety: terapeutyczny, rewalidacyjny, logopedyczny oraz Salę Doświadczania Świata i Salę Integracji Sensorycznej.

 

  W przedszkolu działają zespoły nauczycieli i specjalistów ds. pomocy psychologiczno –pedagogicznej.  Do zadań Zespołów należy w szczególności:

 

 Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci, w tym predyspozycji i uzdolnień.

Określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do dokonanego rozpoznania.

Dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej dzieciom, w tym efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i innych zajęć, stosownie do potrzeb.

Przedstawienie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z dzieckiem.

Opracowywanie i wdrażanie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych.

Opracowywanie i wdrażanie planów działań wspierających dzieci, mających opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

Podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych, w tym rozwiązywanie problemów wychowawczych.

Organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla wychowanków, ich rodziców
i nauczycieli.

Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec wychowanków, rodziców i nauczycieli.

Wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci.

Współpracowanie z instytucjami wspierającymi planowanie
i realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

 

KĄCIK LOGOPEDYCZNY

WITAMY W KĄCIKU LOGOPEDYCZNYM !    Znajdują się tu materiały do ćwiczeń logopedycznych. Rodzice ćwiczący z dziećmi w domu mogą skorzystac z gotowych materiałów do zabaw ...
dalej

Galeria

zdjęć w galerii: 275
przejdź do galerii
Strona główna Drukuj dokument