PO CO DZIECKU POTRZEBNE JEST PRZEDSZKOLE?

Strona główna » KĄCIK DLA RODZICÓW » PO CO DZIECKU POTRZEBNE JEST PRZEDSZKOLE?

wielkość tekstu:A | A | A

 

 

Po co dziecku potrzebne jest przedszkole? 

 

 

 

„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu” (R. Fulghum)

 

Przedszkole to jedno z ważniejszych ogniw w edukacji dziecka, toteż jego zadania stanowią integralne części i powinny być wkomponowane w całokształt działań edukacyjnych. Dojrzałość szkolna jest poziomem rozwoju dziecka warunkującym jego naukę w szkole, osiąganym w czasie poprzedzającym rozpoczęcie okresu nauki szkolnej. Przedszkole jest częściom tego okresu, a jego zadania właściwie realizowane pomagają osiągnąć odpowiedni jej poziom. 

 

  W tym okresie dziecko zdobywa mnóstwo podstawowych wiadomości o otoczeniu, przyswaja niezbędne umiejętności i nawyki. Wychowanie przedszkolne obejmuje wspomaganie rozwoju i wczesną edukację dzieci od trzeciego roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie sześcioletniej szkoły podstawowej. Przedszkole jest więc naszą pierwszą placówką i dlatego też pozostaje, u większości z nas, na długo w pamięci. Warto więc zadać sobie pytanie, czy przedszkole dla większości dzieci jest to zło konieczne czy zupełnie przeciwnie miejsce radości, gdzie panuje miła atmosfera i przyjemne wspomnienia?

 

 Przedszkole pełni wiele funkcji zarówno dla dzieckajak i dla rodzica. W placówce tej najwcześniej bowiem rozpoznawane są możliwości dziecka, co jest istotne także dla rodzica. Tutaj dziecko ma możliwość rozwijania specyficznych dla siebie właściwości, uzdolnień oraz skłonności. Nauczyciele natomiast udzielają dyskretnej, bardzo subtelnej pomocy dzieciom w ich wysiłku poznawania świata. Wyżej wymienione zadania przedszkola można przyłączyć do funkcji diagnostyczno - prognostycznej jaką pełni ono w pierwszej kolejności. W przedszkolu dzieci mają szansę także przeżycia radości, samodzielności. Jest to dla nich niezapomniane wrażenie, kiedy mogą zrobić coś same, "pod okiem" nauczyciela. Dzieci uczą się również współpracować, jednoczą się ze sobą; to tutaj bowiem powstają pierwsze przyjaźnie albo też kłótnie. Dzieci spotykają się w przedszkolu z różnymi sposobami organizacji działania: praca w grupie, praca w parach itp. Tutaj dziecko, przy pomocy nauczyciela może weryfikować swoją wiedzę samodzielnie, porównując wiedzę nową z uprzednią, zdobywa nowe doświadczenia. Eksperymentowanie, pozwalanie dzieciom na skojarzenia, wymyślanie, tworzenie, otwartość to także możliwości jakie dziecko spotyka w tej placówce. Dziecku stwarzane są tutaj też szanse poznawania przez dziecko własnych kompetencji; stwarzanie okazji do poznawania. Jest to rozwijająco - kształcąca funkcja przedszkola. Istotną funkcją placówek przedszkolnych jest również wspomaganie zabiegów wychowawczych rodziców. Nauczyciele pracujący w przedszkolu informują rodziców o zachowaniu się dziecka i o jego osiągnięciach. Z tym wiąże się również uzgadnianie kierunku, rodzaju, zakresu działań wychowawczych w przedszkolu i w szkole. Rodzice mogą także wspólnie z nauczycielami opracowywać warunki do rozwoju dzieci, mogą oni także włączyć się w urządzanie sal w przedszkolu. Przedszkole zapoznaje także rodziców z możliwościami współistnienia z dziećmi; poszukuje też przyczyn różnych  zachowań dzieci, a zarazem pedagogizuje rodziców. Placówki przedszkolne zapewniają opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Podsumowując wszystkie powyższe argumenty, należy stwierdzić, że przedszkole jest źródłem wrażeń i spostrzeżeń niezbędnych do pracy myślowej, tworzenia pojęć, rozwijania mowy, może ono również dostarczyć wzorów postępowania, sprzyja kształtowaniu więzi społecznych, wielu postaw: współzawodnictwa, zaradności, jak też wyrabianiu wielu umiejętności przydatnych w życiu. 

 

 W przedszkolu dziecko może się dobrze bawić, rozwijać ciekawość i wyobraźnię. Może uczyć się samodzielności nie tylko przy ubieraniu się, jedzeniu, ale też w podejmowaniu decyzji i radzeniu sobie z trudnościami. Przedszkole pomaga nauczyć się zasad życia w grupie: wspólnej zabawy, dzielenia się, czekania na swoją kolej, rozwiązywania konfliktów.

   Jest to miejsce, gdzie dziecko dowiaduje się wielu nowych rzeczy, zdobywa wiedzę, tworzy i eksperymentuje. Zapewnia też odpowiednie otoczenie – dużą przestrzeń, meble dostosowane do wzrostu dziecka, rozwojowe zabawki i gry.

  Uzupełnia także wpływy środowiska rodzinnego i jest podstawą dla jego dalszych sukcesów edukacyjnych i życiowych. 

Strona główna Drukuj dokument