PRACA ZDALNA - RODO

Strona główna » KĄCIK DLA RODZICÓW » PRACA ZDALNA - RODO

wielkość tekstu:A | A | A

W związku z ogłoszonym na terenie Polski stanem epidemii oraz rozporządzeniem rządu RP o zamknięciu placówek i zdalnym nauczaniu a na podstawie art. 6 ust 1 lit d RODO* informujemy o nowej formie przetwarzania danych osobowych wychowanków naszej placówki.

1. Przetwarzane są wizja i dźwięk ucznia oraz nauczyciela.
2. Administratorem Danych Osobowych jest: PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 3 - reprezentowane przez Dyrektora.
3, Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań Przedszkola.
4. Dane nie są udostępnione.
5. Dane nie są profilowane ani przekazywane za granice.
5.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
6. Pełne informacje na temat Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu praw udzielane są w siedzibie placówki, można o nie pytać osobiście, listownie lub mailowo p3zawiercie@zawiercie.eu lub na adres inspektora ochrony danych : iod@gimpmyszkow.pl.
7.Przysługuje Pani/Panu prawo skargi do organu nadzorczego, tj: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiecień 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 10 maja 2018r. (Dz.U 1000 z 2018)

Strona główna Drukuj dokument