WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW

Strona główna » KĄCIK DLA RODZICÓW » WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW

wielkość tekstu:A | A | A

Przedszkole Integracyjne nr 3 bierze udział w projekcie czytelniczym o zasięgu ogólnopolskim „Wielka Liga Czytelników” oraz Certyfikat Wielkiej Ligii Czytelników „Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo”. Projekt został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Celem projektu jest rozwijanie kultury czytelniczej dzieci, promowanie wartości rodzinnych, w tym wspólnego spędzania czasu rodziców z dziećmi oraz promowanie postawy zdrowej rywalizacji i współpracy w grupie. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Projekt w przedszkolach przebiega w dwóch etapach:

  • Etap pierwszy (25 listopada 2019 r.- 13 marca 2020 r.): czytanie 10 książek w domu przez dzieci i ich rodziny oraz uzupełnianie Pamiętnika Młodego Czytelnika. Do każdej z przeczytanych książek dziecko tworzy rysunek, a rodzice/ opiekunowie uzupełniają właściwe rubryki na podstawie książki i rozmowy z dzieckiem.
  • Etap drugi (maj/czerwiec 2020 r.)- nagrodzenie uczestników z kompletem 10 sprawności.

To, co jest szczególną wartością w czasie trwania projektu to wspólne spędzanie czasu przez rodziny podczas czytania książek. Sprawi to na pewno dzieciom ogromną radość i wpłynie pozytywnie na ich rozwój.

 

Strona główna Drukuj dokument